Zachowek jest wyróżnioną prawem instytucją spadkową mającą na celu zabezpieczenie najbliższej rodziny testatora. Wszelkie wytyczne dotyczące prawa do ubiegania się o zachowek, w tym również kolejność jego nabywania, są dokładnie uregulowane przepisami spadkowymi.

Dzieci i współmałżonek

W pierwszej kolejności prawo do nabycia zachowku należy się dzieciom, w tym również przysposobionym oraz małżonkowi. Wysokość zachowku należnego w przypadku wspomnianych krewnych ustalana jest zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Co można zrobić z własnym majątkiem?

Polskie ustawodawstwo daje każdemu obywatelowi prawo do dowolnego rozporządzania własnym majątkiem. Tym samym swoją własność można sprzedać, podarować lub pozostawić w spadku wybranej osobie. W prawie wymienione są osoby z rodziny, które dziedziczą majątek po osobie zmarłej ustawowo. Należą do nich współmałżonkowie, dzieci, wnuki a niekiedy również rodzice. Jeśli właściciel majątku chce, aby otrzymał go ktoś inny – nie należący do najbliższej rodziny – konieczne jest spisanie testamentu, w którym określone zostaną warunki dziedziczenia. Podejmując decyzję o innym niż ustawowo przyjętym podziale masy spadkowej właściciel majątku powinien spisać testament.

Wnukowie

Wnuki dziedziczą spadek w dalszej kolejności.Kolejnymi osobami w kolejce do zachowku są wnuki testatora. Jednakże zgodnie z prawem wnuk spadkodawcy może starać się o uzyskanie zachowku jedynie w ściśle określonych wypadkach. Tym samym wnuk nabywa prawo do zachowku po dziadku w przypadku, gdy dziecko spadkodawcy umarło przed śmiercią testatora lub nastąpiły inne okoliczności, które w swojej konsekwencji spowodowały utratę prawa do zachowku np. uznanie go za niegodnego dziedziczenia.

Dalsi zstępni

W przypadku, gdy również wnuki nie mogą skorzystać z zachowku, prawo do niego nabywają kolejni zstępni – prawnuki.

Brak prawa do nabycia spadku

Wnuki nie nabywają prawa do zachowku, jeśli ich rodzic – dziecko spadkodawcy – zrzekło się tego prawa. Wynika to z tego, że dziecko nie traci statusu najbliższego spadkobiercy ustawowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *