W przypadku instytucji spadkowej jaką jest zachowek w polskim prawie spadkowym istnieją grupy osób, które są pozbawione prawa do zachowku. Zanim złożymy pozew o zachowek warto dokładnie sprawdzić, czy nie należymy do grupy nie posiadającej do niego prawa.

Spadkobierca niegodny

Jedną z osób, która nie posiada prawa do zachowku jest spadkobierca niegodny. Niegodność dziedziczenia jest ustalana na rozprawie sądowej dotyczącej podziału spadku. O stwierdzenie niegodności występuje osoba zainteresowana np. spadkobierca wyznaczony w testamencie, ale może tego dokonać również osoba bezpośrednio nie związana ze sprawą np. prokurator lub osoba, która uważa za swój moralny obowiązek zgłoszenie takiego wniosku. Podczas rozprawy sąd, na podstawie dostarczonych dowodów lub zeznań świadków, orzeka niegodność dziedziczenia bądź oddala wniosek o jej ustalenie.

Separacja i rozwód

Prawo do zachowku nie przysługuje byłemu małżonkowiPolskie prawo przewiduje również odebranie uprawnienia do starania się o zachowek współmałżonkowi, gdy:

  • pozostaje on w separacji z testatorem;
  • został orzeczony rozwód;
  • spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy współmałżonka, przy czym żądanie to musi być uzasadnione.

Umowa ze spadkodawcą

Ponadto istnieje również możliwość zawarcia umowy między przyszłym spadkodawcą a ustawowym spadkobiercą o zrzeczeniu się prawa do dziedziczenia. Umowa taka skutkuje utratą prawa do starania się również o zachowek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *