Nie można wydziedziczyć osoby, której spadkodawca przebaczył.Skutecznie wydziedziczyć można członka rodziny jeśli spełnione są dwa warunki. Pierwszym z nich jest wyraźne życzenie spadkodawcy mówiące o wydziedziczeniu. Drugim warunkiem jest spełnienie przez spadkobiercę jednego z ustawowych warunków umożliwiających wydziedziczenie. Warto jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach testament wydziedziczający można podważyć. W takim wypadku niezbędne jest wniesienie sprawy do sądu i udokumentowanie, że spadkobierca nie spełnia ustawowych warunków wydziedziczenia. Jeśli sąd uzna, że dowody przedstawione przez spadkobiercę są wystarczające może przyznać mu zachowek lub zarządzić inny niż w testamencie podział majątku.

Warto wiedzieć, że spadkodawca nie może:

  • wydziedziczyć członka rodziny z powodu jednorazowej awantury domowej – aby wydziedziczenie było uprawnione awantury musiałyby być uporczywe;
  • uzależnić wydziedziczenia od postawy danej osoby – zapis w testamencie nie może nakazywać np. małżeństwa, posiadania potomstwa czy powrotu do domu itp.;
  • wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeśli mu przebaczył – w takim wypadku wydziedziczony odzyskuje prawo do zachowku.

Należy pamiętać, że prawo do podważenia testamentu – przywrócenia spadkobiercy prawa do dziedziczenia – ma jedynie sąd i wyrok wydany podczas rozprawy jest wiążący.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *