Aby skutecznie wydziedziczyć spadkobiercę ustawowego należy umieścić odpowiedni zapis w testamencie. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy wpisać danych osobowych osoby, która ma zostać pozbawiona prawa do zachowku po testatorze, ale również umieścić w dokumencie przyczynę podjęcia takiej decyzji. Polskie prawo spadkowe bardzo dokładnie określa, co może być uznane za dostateczny powód usunięcia wybranej osoby z grupy spadkobierców.

Uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

Jedną z przyczyn wydziedziczenia może być uporczywe nieprzestrzeganie norm społecznychPierwszą z przyczyn, która może stać się powodem wydziedziczenia jest „uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego”, które następuje wbrew woli spadkodawcy. Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się życie z działalności przestępczej, alkoholizm, narkomanię czy prostytucję. W przypadku, gdy spadkodawca niejednokrotnie upomina przyszłego spadkobiercę, aby zmienił styl życia, a on uporczywie trwa w swoich działaniach, wówczas sąd może uznać to jako prawny powód wydziedziczenia.

Darowizna dokonana przed narodzinami powoda

Powyższa zasada nie ma jednak zastosowania jeśli darowizna została dokonana w momencie, gdy powoda nie było jeszcze na świecie. Zgodnie z polskim prawem darowizna, która została dokonana na rok przed przyjściem na świat osoby starającej się o zachowek nie jest wliczana do masy spadkowej.

Dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

To kolejne działania, które mogą doprowadzić do skutecznego wydziedziczenia. Pod powyższym terminem rozumie się działania mające na celu zaszkodzenie spadkodawcy oraz jego najbliższym np. poprzez utrudnianie leczenia, pobicie, grożenie czy publiczne obrażanie.

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych

Ostatnią przyczyną wydziedziczenia może być uporczywe ignorowanie spadkodawcy i jego potrzeb. Tym samym osoba, która przez wiele lat nie odwiedzała i nie kontaktowała się ze spadkodawcą może być skutecznie wydziedziczona. Innym powodem do pozbawienia prawa do dziedziczenia może być brak zainteresowania sytuacją zdrowotną i majątkową testatora. Według polskiego prawa najbliżsi członkowie rodziny powinni dbać o siebie nawzajem, a jeśli tego nie robią może skutkować to m.in. wydziedziczeniem.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Wyżej zostały wskazane działania, które mogą prowadzić do skutecznego wydziedziczenia, niemniej jednak należy pamiętać, że nie zawsze muszą one doprowadzić do niego. Przede wszystkim każde z działań musi nosić znamiona „uporczywego”. Jeśli zatem spadkobierca wszczął wielką awanturę, ale więcej to się nie powtarzało, to podanie takiego powodu wydziedziczenia może zostać odrzucone przez sąd. Podobnie sprawa będzie wyglądała w przypadku, gdy na prośbę spadkodawcy, spadkobierca zaprzestanie działań niezgodnych z regułami życia społecznego. Nawet długotrwałe nalegania spadkodawcy, które doprowadzą do wyjścia z nałogu lub zmiany stylu życia, mogą sprawić, że wydziedziczenie będzie nieskuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *