Zachowek jest wyróżnioną prawem instytucją spadkową mającą na celu zabezpieczenie najbliższej rodziny testatora. Wszelkie wytyczne dotyczące prawa do ubiegania się o zachowek, w tym również kolejność jego nabywania, są dokładnie uregulowane przepisami spadkowymi.

Dzieci i współmałżonek

W pierwszej kolejności prawo do nabycia zachowku należy się dzieciom, w tym również przysposobionym oraz małżonkowi. Wysokość zachowku należnego w przypadku wspomnianych krewnych ustalana jest zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Co można zrobić z własnym majątkiem?

Polskie ustawodawstwo daje każdemu obywatelowi prawo do dowolnego rozporządzania własnym majątkiem. Tym samym swoją własność można sprzedać, podarować lub pozostawić w spadku wybranej osobie. W prawie wymienione są osoby z rodziny, które dziedziczą majątek po osobie zmarłej ustawowo. Należą do nich współmałżonkowie, dzieci, wnuki a niekiedy również rodzice. Jeśli właściciel majątku chce, aby otrzymał go ktoś inny – nie należący do najbliższej rodziny – konieczne jest spisanie testamentu, w którym określone zostaną warunki dziedziczenia. Podejmując decyzję o innym niż ustawowo przyjętym podziale masy spadkowej właściciel majątku powinien spisać testament.

Wnukowie

Wnuki dziedziczą spadek w dalszej kolejności.Kolejnymi osobami w kolejce do zachowku są wnuki testatora. Jednakże zgodnie z prawem wnuk spadkodawcy może starać się o uzyskanie zachowku jedynie w ściśle określonych wypadkach. Tym samym wnuk nabywa prawo do zachowku po dziadku w przypadku, gdy dziecko spadkodawcy umarło przed śmiercią testatora lub nastąpiły inne okoliczności, które w swojej konsekwencji spowodowały utratę prawa do zachowku np. uznanie go za niegodnego dziedziczenia.

Dalsi zstępni

W przypadku, gdy również wnuki nie mogą skorzystać z zachowku, prawo do niego nabywają kolejni zstępni – prawnuki.

Brak prawa do nabycia spadku

Wnuki nie nabywają prawa do zachowku, jeśli ich rodzic – dziecko spadkodawcy – zrzekło się tego prawa. Wynika to z tego, że dziecko nie traci statusu najbliższego spadkobiercy ustawowego.

Komentarz do “Kolejność nabywania prawa do zachowku

  • 11 grudnia, 2017 z 6:46 pm
    Permalink

    Chciałbym zapytać, czy wnukom należy się zachowek po zmarłej babci jeśli odrzuciły wcześniej spadek po ojcu? Dodam, że ojciec zmarł przed babcią. Podobny przypadek opisywany był na łamach „Rzeczpospolitej” (link do artykułu zamieszczam poniżej), jednak w żadnym innym źródle nie mogę tego potwierdzić.

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *