Testament przygotowany przez najbliższe osoby często może różnić się od naszych wyobrażeń. Co ‎robić w sytuacji, gdy dowiemy się, że nie znajduje się w nim nasze imię i nazwisko? Czy rzeczywiście ‎posiadamy prawo, aby ubiegać się o część majątku zmarłej osoby? Zachowek utwierdza w ‎przekonaniu, że tak. Trzeba jedynie spełnić odpowiednie wymagania.

W pierwszej kolejności zachowek należy się małżonkowi i dzieciom.Prawnie majątek zmarłej osoby należy się jej małżonkowi, dzieciom oraz wnukom. W przypadku, ‎gdy którakolwiek z wymienionych osób została pominięta w testamencie, może ona skorzystać z ‎możliwości jakie daje zachowek, czyli swoisty rodzaj zabezpieczenia, odwołujący się do norm ‎prawnych. Należy jednak pamiętać, że wciąż wśród małżonków, dzieci i wnuków mogą znaleźć się ‎osoby, którym odpowiednie organy prawne po prostu odmówią przydzielenia zachowku. Zalicza się ‎do nich przede wszystkim ludzi wydziedziczonych oraz określonych jako niegodni przez człowieka, który ‎przygotował testament czy osoby, które z określonych przyczyn zdecydowały się na odstąpienie ‎od spadku (informacje na ten temat muszą jednak być klarownie przedstawione na papierze).

Co robić podczas przygotowywania testamentu, gdy chce się być możliwie jak najbardziej ‎sprawiedliwym? Rozwiązań jest naprawdę całkiem sporo. Jeżeli sytuacja przedstawia się naprawdę ‎skomplikowanie, dobrze już wcześniej pomyśleć o tym, aby namówić określone osoby do ‎zrzeknięcia się dziedziczenia. W jakim celu? Odpowiedź jest prosta: po to, aby majątek mógł być ‎podzielony na równe części. Do wykonania takiego kroku najczęściej zachęca się osoby, które ‎otrzymały część majątku jeszcze przed śmiercią człowieka przygotowującego testament. Chodzi tu ‎przede wszystkim o przepisanie mieszkania, samochodu czy ziemi, lecz nie tylko – każda kwestia ‎jest rozpatrywana indywidualnie, jednak tylko i wyłącznie podpis obu stron (osoby prawnie ‎uprawnionej do zachowku po śmierci osoby przygotowującej testament i osoby odpowiedzialnej ‎za jego napisanie) gwarantuje brak możliwości ubiegania się o zachowek.

Czasami zdarza się jednak, że ludzie nie mają czasu na przygotowanie testamentu. W takiej sytuacji ‎ich majątek dziedziczony jest przez współmałżonków i dzieci, przy czym żona lub mąż otrzymują co ‎najmniej jedną czwartą wartości dóbr posiadanych przez zmarłego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *