Wśród osób, które mogą zostać wydziedziczone – pozbawione prawa zarówno do otrzymania spadku jak i zachowku, są osoby „niegodne”. Dla wszystkich chcących starać się o uzyskanie zachowku po zmarłym krewnym bardzo ważną informacją może okazać się określenie „osoby niegodnej”.

Zachowek nie należy się osobom niiegodnym dziedziczeniaInstytucja osoby niegodnej dziedziczenia jest ściśle określona prawem. Tytuł ten może zostać nadany spadkobiercy jedynie wyrokiem sądu. Przesłankami do nadania tytułu osoby niegodnej dziedziczenia są:

  • umyślne dopuszczenie się przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia bądź odwołania testamentu za pomocą podstępu lub groźby;
  • przeszkadzanie spadkodawcy w sporządzeniu lub odwołaniu testamentu za pomocą podstępu lub groźby;
  • umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu sporządzonego przez spadkodawcę;
  • podrobienie lub przerobienie testamentu sporządzonego przez spadkodawcę;
  • świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Osoba spełniająca choć jeden z powyższych warunków może zostać uznana przez sąd za osobę niegodną, a tym samym zostaje pozbawiona wszelkich należnych jej praw związanych z ustawowym dziedziczeniem majątku po zmarłym. Osoba taka traci również prawo do zachowku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *