Osoby, które przez całe życie ciężko pracowały na swój majątek, zazwyczaj chcą, aby pozostał on w rękach najbliższych. Niekiedy bywa tak, że jeszcze za życia planują, co i komu chcą pozostawić po śmierci. Najlepszym sposobem na uporządkowanie swoich spraw majątkowych jest spisanie testamentu. Dzięki niemu najbliżsi wiedzą co i dla kogo zostało przeznaczone oraz kto nie powinien nic odziedziczyć i dlaczego. Ponieważ testament jest dokumentem, w którym spisane są bardzo ważne informacje, najczęściej bywa zdeponowany w kancelarii notarialnej. Obecnie informacja o jego istnieniu może zostać dodatkowo wpisana do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów?

Notarialny Rejestr Testamentów, w skrócie NORT, to baza danych, w której wpisane są potwierdzone notarialnie i zdeponowane w kancelarii notariusza testamenty. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. Wpisu może dokonać jedynie notariusz, natomiast informację o testamencie można uzyskać również tylko za jego pośrednictwem, jedynie po śmierci spadkodawcy na podstawie aktu zgonu. Koszt sprawdzenia czy zmarły pozostawił testament to obecnie ok. 100-150 zł.

Jakie informacje znajdują się w NORT?

Notarialny Rejestr Testamentów zawiera jedynie najważniejsze informacje dotyczące tych dokumentów. Wśród nich znajdują się dane testatora, data umieszczenia informacji o dokumencie w bazie danych oraz dane kancelarii notarialnej, w której dokument został zdeponowany.

Wpis do NORT

Przy sporządzeniu testamentu warto wpisać go do NORTDo Notarialnego Rejestru Testamentów można wpisać każdy testament, który jest zdeponowany u notariusza. Nie ma znaczenia czy został on spisany wspólnie z urzędnikiem czy własnoręcznie. Wpisanie dokumentu do rejestru jest bezpłatne i zajmuje kilka minut. W przypadku spisywania testamentu w kancelarii najczęściej sam notariusz proponuje umieszczenie go w rejestrze. Jeśli tego nie uczyni można zgłosić chęć dokonania takiego wpisu osobiście.

Po co umieszczać wpis w NORT?

Głównym powodem umieszczenia wpisu w rejestrze jest możliwość sprawdzenia czy testament istnieje oraz gdzie się znajduje. Dzięki temu łatwiej jest przeprowadzić cały proces spadkowy. Zdarza się również, że dokument był spisany przez testatora kilka lat przed śmiercią o czym nie wiedziała nawet najbliższa rodzina. W takim wypadku wpis do rejestru nie tylko wykaże, że dokument powstał, ale ułatwi również jego odnalezienie. Warto także wspomnieć, że w testamencie często znajdują się informacje, które nie wszystkim spadkobiercom są na rękę. Niekiedy spadkodawca rozporządza swoim majątkiem nie tak jakby tego oczekiwali jego spadkobiercy, dla których najlepiej, aby dokument nie istniał, wówczas wpis do NORT oraz zdeponowanie testamentu u notariusza zabezpieczają dokument przed zniszczeniem.

Jak uzyskać informacje z NORT?

Do Notarialnego Rejestru Testamentów mają dostęp jedynie notariusze. Jeśli chcemy dowiedzieć się czy spadkodawca pozostawił testament należy zgłosić się z aktem zgonu do dowolnej kancelarii notarialnej. Tam po uiszczeniu odpowiedniej opłaty notariusz sprawdzi czy dokument został spisany oraz gdzie jest zdeponowany. Należy również pamiętać, że ponieważ rejestr działa dopiero od niedawna, a poza tym wpis do rejestru jest dobrowolny i nieobowiązkowy, brak informacji na temat testamentu spisanego przez spadkodawcę nie oznacza, iż takowy nie istnieje.

Komentarz do “Notarialny Rejestr Testamentów

  • Wrzesień 9, 2017 z 11:43 am
    Permalink

    Jeżeli zrobię testament u notariusza i poproszę o NORT czy dostanę ze sądu powiadomienie o tym rejestrze?

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *