Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie, a tym samym zostali pozbawieni swoich praw do majątku po zmarłym. Jeśli nie otrzymaliśmy ustawowej części spadku, możemy wnieść pozew do sądu o ustalenie i wypłatę zachowku.

Kto może wnieść pozew o zachowek?

W polskim prawie spadkowym do otrzymania zachowku uprawniona jest tylko niewielka grupa najbliższych krewnych. Tym samym o zachowek mogą starać się:

  • małżonek spadkodawcy;
  • zstępni – dzieci, a w szczególnych wypadkach wnuki lub prawnuki spadkodawcy;
  • rodzice spadkodawcy,którzy byliby uprawnieni do uzyskania spadku, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.

Przeciw komu powód wnosi pozew o zachowek?

Pozew o zachowek może być wniesiony przeciw osobom, które dziedziczyły zgodnie z testamentem lub otrzymały darowizny od spadkodawcy.

Gdzie należy złożyć pozew o zachowek?

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o zachowek jest sąd odpowiedni dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania w Polsce, wtedy należy złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca, gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Co powinien zawierać pozew o zachowek?

Pozew o zachowek musi zawierać najważniejsze dane - wysokość żadanej kwoty i osobę pozwaną.W pozwie o zachowek powód wnosi o zasądzenie na jego rzecz kwoty należnego mu zachowku wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu do dnia wypłaty należnej kwoty. W pozwie musi się znaleźć kwota zachowku o jaką powód się stara. W uzasadnieniu pozwu powinny się znaleźć wszelkie okoliczności dotyczące spadkobrania czyli jak podzielony był spadek, kto dziedziczył itp.. Jeśli toczyła się sprawa spadkowa warto wnieść o dopuszczenie akt sprawy – należy wskazać sygnaturę akt.

Ponieważ w pozwie musi znaleźć się konkretna kwota zachowku o jaką wnosi powód trzeba zadbać, aby była ona odpowiednio obliczona. W celu prawidłowego naliczenia zachowku należy skorzystać z usług rzeczoznawcy, który wyceni majątek spadkodawcy i wyliczy wysokość należnego zachowku.

Ile wynosi opłata za wniesienie pozwu o zachowek?

W przypadku składania pozwu o zachowek należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Wysokość opłaty uzależniona jest od wnioskowanej w pozwie kwoty zachowku i wynosi 5% kwoty sporu. Obliczoną kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Opłatę sądową można wnieść poprzez:

  • naklejenie znaków opłaty sądowej;
  • gotówką w kasie sądu;
  • na rachunek bankowy (do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *