Polskie prawo spadkowe jest bardzo dokładne w kwestii terminów obowiązujących w ubieganiu się o zachowek. Niemniej jednak istnieją sytuacje, kiedy ustawowy termin przedawnienia może ulec zmianie.

Ustawowy termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku

Art. 1007 Kodeksu Cywilnego określa dokładnie termin przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku. Według tego przepisu powód ma 5 lat na złożenie w sądzie pozwu o wypłatę zachowku. Termin ten jest liczony od:

  • momentu śmierci spadkodawcy – w przypadku dziedziczenia ustawowego lub, gdy powód ubiega się o zachowek od obdarowanego;
  • od momentu otwarcia testamentu – w przypadku, gdy spadkodawca spisał testament.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku informowania o dacie otwarcia testamentu. Każdy ma prawo być obecnym podczas tej procedury, ale nikt nie dostaje zawiadomienia o niej.

Kiedy termin przedawnienia może ulec zmianie?

Przesunięcie terminu przedawnienia w większości wypadków następuje na wniosek powoda składającego pozew o wpłatę zachowku. Sąd może przychylić się do jego prośby lub nie. Prawnicy mają bardzo różne poglądy na temat terminu przedawnienia. Część z nich jest zdania, że ustawowe 5 lat to wystarczająco długi okres czasu na złożenie pozwu. Inni udowadniają, że są sytuacje, kiedy powód mógł nie wiedzieć o śmierci spadkodawcy, pojawiły się problemy związane z ustaleniem wielkości masy spadkowej albo trudności związane z zapisami w testamencie. Czasami zdarza się również, że termin przedawnienia zostaje przedłużony ze względu na to, iż o zachowek starają się dalsi zstępni – wnukowie lub prawnukowie. Może to być związane np. z odrzuceniem spadku przez bezpośredniego spadkobiercę lub jego śmiercią. Należy jednak podkreślić, że zgodę na zmianę terminu przedawnienia wyraża sąd i tylko od niego zależy czy przyczyny podane przez powoda zostaną uznane za istotne czy też nie.

Kilka wersji testamentu

Jeśli okaże się, że istnieje kilka wersji testamentu, które znacznie się od siebie różnią, za datę otwarcia testamentu uznaje się prawne ustalenie, który z dokumentów jest obowiązujący. Dopiero w chwili sądowego ustalenia prawdziwości testamentu, a następnie otwarcia i ogłoszenia go, zaczyna być liczony czas, w którym można składać pozew o zachowek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *