Zachowek to instytucja prawna mająca na celu zabezpieczenie finansowe członków najbliższej rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie. Należy się on współmałżonkowi oraz zstępnym, a gdy ich nie ma rodzicom spadkodawcy. Co jednak się stanie, gdy uprawniony do odbioru zachowku umrze?

Uprawnieni do odebrania zachowku

Polskie prawo bardzo dokładnie określa listę osób uprawnionych do starania się o zachowek. Są to w pierwszej kolejności współmałżonek oraz dzieci testatora, a w przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał dzieci, prawo do zachowku przechodzi na jego rodziców.

Śmierć jednego z uprawnionych do zachowku

Prawo do zachowku również podlega dziedziczeniu.W przypadku, gdy umiera osoba, której prawnie należy się zachowek, ale nie zdążyła się ona o niego upomnieć, należność z tego tytułu zostaje wliczona w masę spadkową po uprawnionym. Zachowek podlega dziedziczeniu na zasadach takich samych jak dziedziczenie ustawowe z tą różnicą, że ilość spadkobierców jest ograniczona jedynie do zstępnych pozostałych po uprawnionym.

Czym w skrócie jest zachowek?

Zakładając, że każdy ma prawo dowolnie dysponować majątkiem, a z drugiej strony pamiętając o odpowiedzialności finansowej każdego z nas za osoby najbliższe, w polskim prawie powstała instytucja zachowku. Zachowek to swego rodzaju zabezpieczenie finansowe należne każdemu ustawowemu spadkobiercy – czyli współmałżonkowi, dzieciom, a w szczególnych wypadkach również wnukom lub rodzicom. W przypadku, gdy podział majątku jest inny od ustawowego, a równocześnie krzywdzący dla osób dziedziczących zgodnie z ustawą, wtedy osoby czujące się poszkodowanymi mogą złożyć w sądzie pozew o przyznanie im zachowku.

Dziedziczenie po wydziedziczonym

Wartym zauważenia jest fakt, iż zstępni wydziedziczonego, który zmarł przed terminem przedawnienia prawa do zachowku, są również uprawnieni do uzyskania należności z tytułu zachowku. Wydziedziczenie dotyczy jednej, konkretnej osoby i nie rozciąga się na kolejne pokolenia. Tym samym dzieci wydziedziczonego mogą dochodzić prawa do wypłaty zachowku przed sądem.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie to jedna z opcji dziedziczenia. Należy pamiętać, że wydziedziczyć można jedynie odpowiednim zapisem w testamencie. Dokument ten musi zawierać nie tylko nazwisko osoby lub osób, które mają zostać pozbawione prawa do dziedziczenia, ale również przyczynę, dla której testator podjął decyzję o wydziedziczeniu. Brak uzasadnienia lub powód, który nie spełnia wymogów prawnych sprawia, że wydziedziczenie może okazać się nieskuteczne. Warto zaznaczyć, że wydziedziczenie oznacza nie tylko utratę prawa do dziedziczenia majątku po spadkodawcy, ale również prawa do starania się o zachowek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *