Zadaniem instytucji zachowku jest dbałość o sytuację finansową ustawowych spadkobierców, którzy zostali wykluczeni z udziału w spadku. Wartość zachowku, jest dokładnie określona w prawie spadkowym.

Ustawowa wielkość zachowku

Wysokość zachowku wynosi zazwyczej 1/2 należnego udziału w spadku.Polskie prawo bardzo dokładnie określa wielkość należnego zachowku. Kwota należna osobie starającej się o zachowek jest równa 1/2 kwoty należącej się jej zgodnie z prawem spadkowym. Jeśli spadkobierca jest osobą nie mogącą podjąć pracy zarobkowej bądź jest jeszcze nieletni, wówczas kwota zachowku wzrasta do 2/3 wysokości kwoty należnej ustawowo.

Zmiana wysokości zachowku

Choć wielkość zachowku jest dokładnie określona w ustawie, kwota ta może ulec zmianie. Może zostać obniżona m.in. wtedy, gdy:

  • osoba starająca się o zachowek otrzymała wcześniej od spadkodawcy darowizny – w takim wypadku zachowek pomniejszany jest o wartość darowizn;
  • spadkodawca płacił za naukę i wychowanie starającego się o zachowek – punkt ten jest brany pod uwagę w momencie, gdy koszty poniesione na naukę były niestandardowo wysokie np. opłacenie studiów na uczelniach zagranicznych, koszty poniesione na treningi sportowe, dodatkowe, płatne zajęcia przygotowujące do zawodu itp. – suma poniesionych w ten sposób kosztów może spowodować zmniejszenie ustawowej wysokości zachowku.
  • spadkodawca posiadał zadłużenie – niezależnie od jego formy i wierzyciela – w takim wypadku zadłużenie jest odliczane od masy spadkowej, co automatycznie obniża kwotę zachowku.

Pamiętajmy o prawnikach!

Podejmując decyzję o wniesieniu pozwu o uzyskanie zachowku warto w pierwszej kolejności skierować się do kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie spadkowym. Adwokat dokładnie wyjaśni tok postępowania w sprawie o zachowek, pomoże napisać pozew oraz zebrać wszelkie dokumenty niezbędne do określenia wysokości należnego zachowku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *