Wszczęcie większości spraw sądowych, w tym również spraw spadkowych, wiąże się z różnego rodzaju kosztami. W przypadku sprawy o zachowek powód musi się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, opłacenia biegłego sądowego oraz poniesienia kosztów związanych z usługami świadczonymi przez wynajętych prawników. W przypadku wygranej sprawy część kosztów może wrócić do powoda, ale w razie przegranej sąd może obarczyć go częścią kosztów sądowych strony przeciwnej.

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe są ściśle określone w przepisach prawnych. W przypadku pozwu o zachowek powód zobowiązany jest do zapłacenia 5% wnioskowanej kwoty. Opłatę sądową można uiścić w banku, dokonać przelewem internetowym na konto wskazane przez sąd lub wykupić znaczki sądowe o określonej wartości. Niezależnie od sposobu dokonania opłaty sądowej niezbędne jest dołączenie dowodu wpłaty do pozwu. Jeśli powoda nie stać na uiszczenie opłaty sądowej można starać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z nich.

Koszty pracy biegłych sądowych

Oprócz opłaty od pozwu trzeba zapłacić koszty biegłychJednym z najważniejszych punktów pozwu o zachowek jest określenie wysokości przedmiotu sporu, czyli kwoty, o którą powód się ubiega. Jeśli całość spadku ma formę pieniężną, wówczas wyliczenie kwoty zachowku jest stosunkowo proste, jednakże jeśli spadek ma formę mieszaną, co ma najczęściej miejsce, to niezbędne jest dokładne oszacowanie wartości wszelkich nieruchomości jak i ruchomości. Aby wartość majątku była odpowiednio oszacowana najczęściej korzysta się z usług biegłych sądowych. Koszt usługi jest bardzo zróżnicowany np. wycena mieszkania przez biegłego kosztuje ok. 1000 – 2000 zł, zaś domu jednorodzinnego 1500 – 3000 zł. W przypadku wyceny innych nieruchomości oraz ruchomości ceny są określane indywidualnie i najczęściej uzależnione od ilości i wartości wycenianych przedmiotów. Ważną informacją dla powoda jest to, że za usługę biegłego sądowego nie musi płacić od razu, ale dopiero w momencie, gdy sąd przyjmie wycenę jako dowód w sprawie.

Zwrot kosztów

W prawie polskim istnieje zasada mówiąca, że część kosztów sądowych pokrywa strona przegrana. Jeśli zatem wygramy sprawę o zachowek wówczas sąd zasądzi pokrycie wydatków związanych z wynajęciem adwokata lub radcy prawnego stronie przeciwnej. Trzeba jednakże liczyć się również z sytuacją odwrotną – w przypadku przegrania sprawy, sąd może zasądzić od nas pokrycie wydatków strony pozwanej. Należy jednak pamiętać, że kwota jaką przyjdzie płacić stronie przegranej nie jest równoznaczna z rzeczywiście poniesionymi wydatkami, ale jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i zależy od kwoty dochodzonego zachowku oraz skomplikowania sprawy.

Warto wiedzieć!

Wycena składników majątku przez biegłego sądowego nie jest obowiązkowa. Jeśli obie strony zgadzają się na wycenę szacunkowa, wówczas nie ma konieczności skorzystania z usług rzeczoznawcy. Niemniej jednak wielu prawników zaleca dokonanie wyceny przez specjalistę ponieważ bardzo często szacunkowa wartość nie jest równoznaczna z wycenianą. Bywa, że różnica wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy, a w porównaniu z tą kwotą, koszt usługi biegłego jest nieznaczny. Warto także wspomnieć, że niekiedy wycena biegłego była już wcześniej dokonana np. do sprawy o podział majątku lub na potrzeby innej osoby, która starała się o zachowek. W takim wypadku można prosić sąd o dopuszczenie jako dowodu w sprawie wykonanej wcześniej wyceny. Pozwala to na uniknięcie ponoszenia podwójnych kosztów wyceny.

Komentarz do “Koszty pozwu o zachowek

  • Czerwiec 6, 2018 z 8:07 pm
    Permalink

    Czyli zachówek nie dla biednych!

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *